Uwaga Słuchowa PRO ( diagnoza + terapia)

47,764.00

SKU: f0ea9b59cc51 Kategoria:

Opis

UWAGA SŁUCHOWA PRO to innowacyjny system do prowadzenia terapii audiopsychofonologicznej opartej na metodzie Tomatisa. Centralnym elementem systemu jest elektroniczne ucho połączone z laptopem, w którym zainstalowano aplikację terapeuty i zapisano specjalne ścieżki muzyczne. Aplikacja umożliwia terapeucie dobranie parametrów terapii stosownie do indywidualnych potrzeb pacjenta. Odbiorcy: terapeuci pedagogiczni, psycholodzy, logopedzi i nauczyciele przedszkolni, nauczyciele wczesnoszkolni, nauczyciele języków obcychBeneficjenci: dzieci w wieku przedszkolnym (3–5 lat), szkolnym (6–14 lat), dorośli, słuchacze szkół językowych. Sprzęt zawiera ponad 300 gotowych programów opracowanych pod kątem terapii zaburzeń, takich jak: autyzm, zespół Aspergera, zespół Downa, mózgowe porażenie dziecięce, ADHD, ADD, zaburzenia mowy i języka, specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dyskalkulia, dysortografia) oraz wspomagających naukę 7 języków obcych. Proponowane ćwiczenia, ułożone zgodnie z metodyką terapii pedagogicznej, stanowią jedynie sugestię w prowadzeniu zajęć, ponieważ sposobów pracy z zestawem jest wiele. Program zawiera gotowe programy terapeutyczne opracowane z myślą o konkretnych dysfunkcjach, ale pozwala również (po II stopniu szkolenia) na ułożenie indywidualnego programu terapeutycznego dla pacjenta. Autorzy wyszli z założenia, że najlepszego doboru metod dokona terapeuta/nauczyciel znający dziecko i pracujący z nim na co dzień. Zastosowanie terapii uwagi słuchowej terapia trudności szkolnych, takich jak: dysleksja, dyskalkulia, dysgrafia; terapia pacjentów z zespołem Downa, zespołem Aspergera, autyzmem, ADHD, mózgowym porażeniem dziecięcym; edukacja włączająca, wyrównywanie szans edukacyjnych; wspomaganie umiejętności uczenia się; wspomaganie nauki 7 języków obcych (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, chińskiego, arabskiego, rosyjskiego) – udowodniony skrócony czas potrzebny do nauki języka obcego o 26%; wsparcie konkretnych sprawności i obszarów: czytanie, pisanie, logiczne myślenie, rozwój mowy, funkcje słuchowo-językowe, komunikacja werbalna, motoryka duża i mała, lateralizacja prawouszna, koncentracja, pamięć’ kształcenie głosu: przypadki braku kontroli nad natężeniem głosu, brak precyzji, barwy głosu lub jego złe ustawienie; uzupełnienie terapii psychologicznej w przypadkach depresji, stanów lękowych, zaburzeń snu, problemów ze stresem i kontrolą emocji; wsparcie w niektórych dziedzinach medycyny (psychiatrii, pediatrii, neurologii) – w wybranych przez lekarza obszarach. Wyposażenie i możliwości zestawu ponad 300 gotowych programów terapeutycznych opracowanych pod kątem zaburzeń, takich jak: autyzm, zespół Aspergera, zespół Downa, mózgowe porażenie dziecięce, ADHD, ADD, zaburzenia mowy i języka, specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dyskalkulia, dysortografia); ponad 90 programów wspierających naukę 7 języków obcych (rosyjskiego, angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, chińskiego i arabskiego); możliwość nagrania i wykorzystania głosu matkipodczas terapii; możliwość prowadzenia terapii 1–4 uczniów jednocześniez indywidualnie dobranymi programami terapeutycznymi; zaawansowana technologia wykorzystująca najnowsze rozwiązania sprzętowe; muzyka w formacie 24 bit/48 kHz, przechowywana na dysku twardym komputera i udostępniona z poziomu aplikacji terapeuty; aplikacja terapeutyumożliwiająca ułożenie indywidualnego programu terapeutycznego, porównywanie postępów i zarządzanie danymi pacjentów; diagnostyczny audiometr medyczny (dostępny w PAKIECIE DIAGNOZA + TERAPIA); wsparcie techniczne po zakupie. Oferta Oferta obejmuje możliwość zakupu produktu Uwaga słuchowa PRO w dwóch PAKIETACH: PAKIET TERAPIA PAKIET DIAGNOZA + TERAPIA Zestaw podstawowy – terapia dla maksymalnie 4 osób na różnych programach terapeutycznych w tym samym czasie: elektroniczne ucho – moduł dźwiękowy zestawu terapeuty – 1szt. zintegrowane słuchawki powietrzno-kostne – 4 szt. mikrofon pulpitowy – 1 szt. pendrive z aplikacją terapeuty wraz z podręcznikiem użytkowania w wersji elektronicznej oraz bazą utworów muzycznych będących podstawą terapii – 1 szt. listwa przeciwprzepięciowa – 1 szt. umowa licencyjna na czas nieokreślony – 1 szt. dedykowany laptop – 1 szt. instrukcja instalacji – 1 szt. asysta zdalnej instalacji (przez telefon). Zestaw podstawowy – terapia dla maksymalnie 4 osób na różnych programach terapeutycznych w tym samym czasie: elektroniczne ucho – moduł dźwiękowy zestawu terapeuty – 1szt. zintegrowane słuchawki powietrzno-kostne – 4 szt. mikrofon pulpitowy – 1 szt. pendrive z aplikacją terapeuty wraz z podręcznikiem użytkowania w wersji elektronicznej oraz bazą utworów muzycznych będących podstawą terapii – 1 szt. listwa przeciwprzepięciowa – 1 szt. umowa licencyjna na czas nieokreślony – 1 szt. dedykowany laptop – 1 szt. instrukcja instalacji – 1 szt. asysta zdalnej instalacji (przez telefon) PROFESJONALNY AUDIOMETR MEDYCZNY – moduł diagnostyczny (skalibrowany odpowiednio do metody audio-psycho-lingwistycznej) – 1 szt. Elementy rozszerzenia zestawu (dodatkowo płatne): PROFESJONALNY AUDIOMETR MEDYCZNY – moduł diagnostyczny (skalibrowany odpowiednio do metody audio-psycho-lingwistycznej) – 1 szt. usługa instalacji w placówce klienta. Elementy rozszerzenia zestawu (dodatkowo płatne): usługa instalacji w placówce klienta.

Programy edukacyjne

xxxxx

yyyyy